Website

Te veel kmo's hebben nog geen site uit angst voor prijs, lage opbrengst en complexiteit

Te veel kmo's hebben nog geen site uit angst voor prijs, lage opbrengst en complexiteit

Waarom kiezen voor het bouwen van een bedrijfswebsite?

Een website is een veel geconsulteerd communicatiekanaal, ook voor lokale aankopen. De kostprijs daalde in de voorbije jaren doordat de standaardvormgeving goedkoper uitvalt. De website ontwikkelaar kan technische kwesties helpen opvangen, de software voor inhoudelijke aanpassingen is vereenvoudigd.

Onderzoek van Insites Consulting had eerder al aangetoond dat bepaalde sectoren, zoals de bouw en de industrie, geen brood zien in een eigen website. Maar toch blijkt de grootte van de kmo een belangrijke factor. Terwijl ongeveer 90 procent van de Vlaamse ondernemingen met twintig werknemers of meer een website heeft op het internet, blinken de kleintjes vaak uit in afwezigheid. Bij kmo's met minder dan twintig werknemers beschikt slechts 55 procent over een website.

De argumenten die worden ingeroepen om geen bedrijfswebsite in te palmen zijn

  • een bedrijfswesite levert weinig op
  • en een bedrijfswebsite is dan toch te duur of te moeilijk

Bij veel kleine kmo's situeert het afzetgebied zich onder de spreekwoordelijke kerktoren, waardoor ze weinig boodschap hebben aan een wereldwijd netwerk als het internet. Kmo's denken zich al snel te moeten meten met vooraanstaande bedrijven zoals amazon.com. En dan zien ze het nut van een website niet in. Maar internet is lokaler dan men zou denken. De meeste contacten die je via dat medium bereikt bevinden zich in de buurt. Een andere misrekening is dat men op een website meteen in betalingsfaciliteiten moet voorzien.

Een bedrijfswebsite is vooral belangrijk voorafgaand aan de aankoop.

Voor het inwinnen van informatie is het internet een zeer belangrijk kanaal. Al verschilt dit wel van sector tot sector. Bij vastgoed, jobs, auto's of reizen is het zelfs zeer dominant geworden.

De kostprijs van een bedrijfswebsite

In de voorbije jaren is de kostprijs van het ontwerp van een website fors gedaald. Een klassieke informatieve site zit in de prijsvork van 1000 tot 5000 euro zegt Marc Mestdagh, de voorzitter van feweb, de federatie van webontwikkelaars in ons land.

Belangrijke factoren die de prijs van een bedrijfswebsite beinvloeden

  • taalversies
  • omvang van de inhoud
  • fotomateriaal
  • copywritingkosten 
  • de mate van de inbreng van de klant

Als sites worden gekoppeld aan een databank (bijvoorbeeld voor een catalogus van producten) loopt het kostenplaatje soms wel hoger op. Veel ondernemers zijn van mening dat zodat de website klaar is, het werk ook is afgelopen. Maar naast de website is er ook nood aan software (content management system in het jargon) voor het updaten van de site.

Bron De Tijd, vrijdag 22 december 2006


Contacteer Tom Website / Webshop nodig? Bel Tom voor een vrijblijvende afspraak 056 32 32 01