Grafisch ontwerp

De wereld van de typografie

De wereld van de typografie

Hoe worden letters gekarakteriseerd?

Letters worden gekarakteriseerd door drie zaken:

  • het lettertype: de typische vorm van een letter, aangeduid met namen zoals Times en Arial
  • de letterstijl: vet, cursief, kleinkapitaal, ...
  • het lettergrootte: dit geeft een indicatie van de afmetingen, uitgedrukt in punt (vb. 12 pt)

Een letterfamilie omvat alle letters van hetzelfde type in een aantal verschillende stijlen en groottes, vb. Arial familie (arial narrow, arial black, ...)

Een lettersoort (= font) is een specifieke keuze van een lettertype, -stijl en grootte.

Het lettertype en de letterstijl

Lettertypes onderscheiden zich door de structuur en de verhoudingen van de letters. Er bestaan twee grote klassen lettertypes:

  • schreefletters (serif) zijn letters met haakjes zoals bijvoorbeeld Times
  • schreefloze letters (sans serif) zijn letters zonder haakjes zoals bijvoorbeeld Arial

De letterstijl kent ook een aantal aspecten:

  • helling: verticaal (romein) of schuin (oblique of slanted)
  • gewicht: vet of normaal
  • cursief: letters die naar rechts hellen waarvan de vorm het geschreven schrift benadert

Oblique en Romein

Enkele vaktermen bij typografie

Kapitalen en onderkastletters

Beiden staan bekend als hoofdletters en kleine letters.

Kleinkapitalen

Dit zijn kleinere versies van de kapitalen. Deze zijn speciaal ontworpen ter grootte  van de kleine letters met een bijpassende vetheid.

Ligaturen

Ligaturen zijn combinaties van meerdere letters die meestal met elkaar verbonden zijn zoals bij ons de letter 'ij' en de Duitse Ringel -s.

De basislijn (of schrijflijn) 

Alle letters kennen een andere hoogte en breedte waarbij voornamelijk de breedte van de letters sterk varieert. Al deze letters worden relatief gezet ten opzichte van een basislijn (ook wel voetlijn genoemd). Dit is niet de onderkant van de letter, maar wel de denkbeeldige lijn waarop de letters geplaatst worden.

Sommige letters steken dan onder deze basislijn uit om beter tot hun recht te komen en de leesbaarheid te vergroten.

De stokletter

Een stokletter is een letter waarvan een gedeelte een stok vormt die boven de gewone letterhoogte (x-hoogte) uitsteekt.

De staartlijn

De staartlijn is de onderkant van de letter die onder de basislijn ligt.

X-hoogte

De X-hoogte is de hoogte van de onderkastletter 'x', nl. de afstand tussen de onderste en bovenste schrijflijn. Deze kan per font verschillen en bepaalt eveneens de leesbaarheid. Fonts met een hoge x-hoogte kunnen in een kleiner korps gezet worden (= grootte) maar vereisen wel een grotere regelafstand.

Fontgrootte of letterkorps

Vroeger was dit de naam voor het blokje waarop de loden letter werd aangebracht, maar nu is dit een afstandsmaat. Het letterkorps wordt gerekend vanaf de bovenkant van de stok tot aan de onderkant van de staart (dus afstand tussen de stokletter en staartletter). Het letterkorps is dus groter dan de kapitaalhoogte.

Kapitaalgrootte

De kapitaalgrootte is de afstand tussen de stok van de hoofdletter tot de schrijflijn.

Op zoek naar het juiste lettertype?

Aarzel niet om ons grafisch ontwerpbureau #company# vrijblijvend te contacteren via 056 32 32 01 of om ons contactformulier in te vullen.


Contacteer Tom Website / Webshop nodig? Bel Tom voor een vrijblijvende afspraak 056 32 32 01