Andere

Kiest u wel een goed en sterk wachtwoord ?

Kiest u wel een goed en sterk wachtwoord ?

Regels om een sterk wachtwoord op te stellen

Iedereen kent die regels wel die je moet hanteren maar we passen ze nooit toe omdat ze moeilijk te onthouden zijn. Dus de meeste mensen kiezen een wachtwoord die ze gemakkelijk kunnen onthouden bv. KVKortrijk of 12345. Maar deze wachtwoorden zijn heel gemakkelijk te achterhalen en dus gemakkelijk te kraken. Er is dan sprake van meer negatieve punten dan positief bij makkelijk te onthouden wachtwoorden.

Hoe kraken hackers uw wachtwoord?

Hackers gaan meestal op twee manieren te werk ofwel werken ze met brute rekenkracht ofwel gaan ze heel gericht te werk.

We zouden eigenlijk moeten weten hoe hackers werken en aan de hand daarvan een goed wachtwoord kiezen. Als hackers met brute rekenkracht werken gaat dit veel nauwkeuriger dan zomaar willekeurige combinaties van letters en cijfers uit te proberen. Dus vele krakers gaan meer gericht te werk en daarvoor moet je weten hoe een wachtwoord meestal wordt opgebouwd. Meestal bestaat een wachtwoord uit een stam met een voor-of achtervoegsel.

Met deze informatie kan de hacker al wat gemakkelijker gaan raden. Eerst overloopt de hacker een lijst met meest voorkomende wachtwoorden. Daarna doet hij dit met de meest voorkomende voor-en achtervoegsels. Zo wordt bijna 24 procent van de wachtwoorden gevonden.

Daarna probeert de hacker wat moeilijkere combinaties uit stammen met voor-en achtervoegsels. Op die manier vindt hij zo'n 65 procent van de wachtwoorden.

Uw wachtwoord op Facebook, Twitter, en andere sociale netwerksites

Vele mensen denken dat enkel computers wachtwoorden kunnen raden maar niets is minder waar mensen kunnen dit ook. Dit is dan natuurlijk een bedreiging als uw wachtwoord geïnspireerd is op uw persoonlijk karakter of dagelijkse omgeving. Velen kiezen de naam van een huisdier of die van hun kinderen of hun vriend of vriendin.

De opkomst van sociale netwerksites hebben het natuurlijk gemakkelijker gemaakt voor hackers om gericht te gaan zoeken naar je wachtwoord. Ze kunnen gerust alle namen van je kennissen  gaan doorzoeken of je hobby's. Dan spreken we alleen over het wachtwoord want de veiligheidsvragen zijn een piece of cake geworden voor de hackers zoals 'Wat is de naam van je vader ?'.

Hoe moeten we dan een goed en sterk wachtwoord kiezen ?

Nu we alles eens op een rij hebben gezet kunnen we naar een gepast wachtwoord die moeilijk te achterhalen is. Kies dus geen bestaand woord of combinatie van cijfers. En om het de computers moeilijk te maken om je wachtwoord te achterhalen kies je best voor een lang wachtwoord.

Kies ook niet voor een wachtwoord die geïnspireerd is door je persoonlijkheid of je omgeving. Zo maak je het ook al moeilijk. Eigenlijk bestaat er een trucje om een goed wachtwoord te maken. Begin met een geheime zin die niemand weet en die je gemakkelijk kunt onthouden en neem dan de eerste letters van elk woord in de zin. "Mijn vader Peter komt elke dag om 19.30 thuis." dit wordt mvPkedo19.30t. Dit is al moeilijk te achterhalen.

Je moet volgens de regels ook regelmatig veranderen van wachtwoord. Zo kun je je persoonlijke gegevens nog beter beveiligen.

Nog een regeltje die je kunt toepassen is verschillende wachtwoorden kiezen voor elke dienst. Je e-mailaccount moet een ander wachtwoord krijgen dan je computerwachtwoord of andere zaken. E-mail is heel belangrijk want mensen die toegang hebben tot je e-mailaccount kunnen gemakkelijk zaken gaan wijzigen.

Is dit alles dan niet onmogelijk om te onthouden ?

Neen, er bestaat software die dit alles voor je heel gemakkelijk gaat gaan bijhouden. Maar dan moet je opnieuw die software super beveiligen door de verschillende regeltje toe te passen.


Contacteer Tom Website / Webshop nodig? Bel Tom voor een vrijblijvende afspraak 056 32 32 01